Узајамна библиографско-каталошка база података COBIB

COBIB је библиографско-каталошка база података у коју се уносе библиографски записи библиотеке које су чланице COBISS система. Реч је о заједничком каталогу библиотека.

Претраживање по бази COBIB изводи се по свим каталозима библиотека и подразумевано је подешена база података. Након извршеног захтева за претраживање добијамо резултате претраживања, укључујући и податке о фонду и доступности грађе по библиотекама.

Списак префикса и суфикса за претраживање

Списак префикса за претраживање

Употребом префикса за претраживање одређујемо индекс за претраживање по којем желимо да претражујемо. У наставку се налази списак префикса за претраживање са значењем и примерима:

Значење Префикс Пример претраживања Шифрарници
Аутор - особа AU= AU=Тракл, Георг*
Аутор - корпорација CB= CB=Bureau international des poids et mesures
Место саст./дод. називу корп. CP= CP=London
Наслов TI= TI=*граматика
Наслов оригинала TO= TO=grammar
Збирка CL= CL=Велике љубави*
Место издавања PP= PP=Берлин
Година издавања PY= PY=1998
Завршна година издавања P2= P2=1999
ISBN BN= BN=86-01-02490-4
ISSN за чланак SN= SN=0001-5172
ISSN SP= SP=0001-0545
ISSN-L SL= SL=0352-8979
Предметне одреднице SU= SU=Пословање банака
Код за врсту ауторства AC= AC=440 Испис
Код за врсту садржаја CC= CC=j3 Испис
Држава/регија издавања CO= CO=ita Испис
Шифра установе/организације FC= FC=1102* Испис
Језик LA= LA=cze Испис
Код за литерарни жанр LC= LC=a4 Испис
Језик оригинала LO= LO=jpn Испис
Код за предвиђене кориснике TA= TA=b Испис
Типологија докумената/дела TD= TD=1.01 Испис
УДК за претраживање UC= UC=331.56 Испис
Кључне речи KW= KW=магнет* резонанца основе
Кључне речи магнет* резонанца основе

Списак суфикса за претраживање

Приликом претраживања по основном индексу, тј. приликом претраживања по речима, можемо додати суфикс за претраживање и тако ограничити претраживање речи на појединачни индекс за претраживање. У наставку се налази списак суфикса за претраживање са значењем и примерима:

Значење Суфикс Пример претраживања
Сажетак или апстракт /AB математ*/AB
Аутор - особа /AU Кафка Франц/
Аутор - корпорација /CB Универзитет* библиотека/CB
Место саст./дод. називу корп. /CP Порторож/CP
Наслов /TI хроник/TI
Наслов оригинала /TO music*/TO
Збирка /CL Велик* љубав*/CL
Општа ознака грађе /GM Филм/GM
Предметне одреднице /SU Пословање/SU
Напомене /NT псеудоним/NT
Произвођач /NM The LEGO Group/nm
Место производње /PM Rim/PM
Место издавања /PP (Клагенфурт)/PP
Издавач /PU Oxford Press/PU

Списак свих префикса и суфикса за претраживање који се користе у COBISS+ објављен је овде.

Информације о бази података и понуђачу

Информације о бази података: - Врста базе података: библиографска - Врста података: обухвата податке каталога свих библиотека - Број записа: преко 3.300.000 - Ажурирање: онлајн Информације о понуђачу: - Произвођач: ВБС Центар - Наслов: Скерлићева 1, 11000 Београд, Србија - Телефон: +381 11 2459 473 - Факс: +381 11 2452 350 - Е-пошта: vbsuser@vbs.rs - URL: http://www.sr.cobiss.net/
Информације о бази података: - Врста базе података: библиографска - Врста података: обухвата податке каталога свих библиотека - Број записа: преко 200.000 - Ажурирање: онлајн Информације о понуђачу: - Произвођач: ВИБРС Центар - Наслов: Јеврејска 30, 78000 Бања Лука - Телефон: +387 51 215 859 лок.112 - Факс: +387 51 217 040 - Е-пошта: vibrsservis@vibrs.rs - URL: http://www.rs.cobiss.net/